Vážení rodiče,

od pondělí 1.3.2021 je mateřská škola UZAVŘENA. Mateřská škola nevystavuje potvrzení potřebné k ošetřovnému, vše zajišťuje ČSSZ. Přesný postup v dokumentu tady. Provoz pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře je zajištěn prostřednictvím vybrané školy , kterou by měla být mateřská škola Šebelova. Nelze děti umístit pouze na základě čestného prohlášení, ale potvrzení od zaměstnavatele, který pak předává seznam dětí MHMP a ten přímo určené škole. Tento postup nelze nijak obejít. Zde je příslušné nařízení a seznam profesí, kterých se možnost dát děti do určené MŠ týká.

Ze závažných organizačních a provozních důvodů (absence výdejového okénka a nemožnost zabezpečit potřebné hygienické podmínky při manipulaci se stravou)  mateřská škola současně přerušuje provoz školní jídelny.