Vážení rodiče, na základě § 3 odst.2 vyhlášky 14/2015 Sb. v platném znění přerušuji provoz mateřské školy. Péči o děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů zajišťuje MŠ Obláček – Šebelova . Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají možnost pečovat o dítě předškolního věku jiným způsobem a tuto skutečnost v mateřské škole Obláček uvedou v čestném prohlášení. Tento krok byl projednán se zřizovatelem a platí do odvolání.

Mgr. Andrea Benešová