Klub rodičů

Klub rodičů při Mateřské škole Paculova v Praze 14

d

Klub rodičů při naší MŠ

Členové Klubu rodičů formou příspěvku umožňují rozšíření výchovně vzdělávacích aktivit, jako jsou loutková divadla, pořady zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností dětí, pořady zaměřené na prevenci úrazů, finanční pregramotnost a podobně. Dále jsou tyto prostředky používány na nákup hraček pod stromeček, drobných dárků, odměn, knih a šerp pro předškoláky. Příspěvky také umožňují pořádání společných akcí Klubu rodičů a mateřské školy

Pomoc školce

Členové Klubu rodičů přispívají školce dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky tam, kde je
potřeba k zajištění její činnosti a zlepšení vybavení a prostředí školky.

Spolupráce

Podpora aktivní spolupráce rodičů a jejich zapojení do života školky. Klub pro tento účel vede oddělený transparentní bankovní účet.

Partner vedení školy

Klub podporuje školku v jednáních se třetími osobami, institucemi a státní správou. Informuje o provozu mateřské školy v oblasti materiální, personální a v oblasti hygienických a stravovacích podmínek dětí.

Malá technická univerzita

 

V rámci polytechnické výchovy, která je v současnosti velmi důležitou součástí vzdělávání dětí, jsme pro nejstarší děti, které půjdou příští rok do základní školy připravili seriál workshopů Malé technické univerzity. Procvičují ty dovednosti, které často dnešním dětem tak trošku chybí, právě proto, že nemají možnost vidět a vyzkoušet si nejrůznější technické a rukodělné práce takříkajíc v „reálu“. Program bude hrazen z našeho Klubu rodičů. V rámci rovnováhy plánujeme tento program zachovat i po následující roky, tudíž jím, než nastoupí do školy, postupně projdou všechny děti.

Co je to Malá technická univerzita?

 Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí, ale i jejich pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty. Více podrobností najdete na https://www.mtuni.cz/mtu-pro-ms

d

Klub

Výdaje a Zápisy

Výdaje 2019

Výdaje 10/2019

Výdaje 2019

Výdaje 09/2019

Výdaje 2019

Výdaje 2019

Výdaje 2020

Výpis 2019

Výpis z účtu 09/2019

Výpis 2019

Výpis z účtu 10/2019

Výpis 2020

Příspěvky Klubu rodičů jsou vedeny na odděleném transparentním účtu u Fiobanky.  Výše příspěvku činí 1200 korun za školní rok. Číslo transparentního účtu je 2600648790/2010. Jako variabilní symbol uvádějte stejné číslo jaké používáte pro další platby mateřské škole.

 

h

Stanovy klubu

Kontakty MŠ

Omluvy – 731 163 657

Omluvy Ježečci – 724 239 401

Omluvy Veverky – 734 643 468

Adresa: Paculova 1115, Praha 9, Černý Most

Vedoucí školní jídelny

Jana Kešnerová – 731 156 655

Podporují nás :