Zápis do MŠ Paculova

První krok

Na této stránce se dozvíte,  jak udělat první krok do nového, školního světa. Naleznete zde informace k zápisu do MŠ a další důležité informace k procesu příjímání dětí.

První krok je vždy důležitý, pro Vás i Vaše dítě.     

Umíme pomoci

Je-li Vaše dítě odkázáno na některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

d

zápis

Tři kroky k zápisu do naší MŠ

01.

Vyplňte žádost o přijetí Vašeho dítěte.  Formulář si můžete stáhnout níže v sekci Dokumenty ke stažení, vyzvednout si jej přímo na adrese MŠ, případně využít aplikaci Elektronický předzápis, kde je možná rezervace data a času zápisu.

Nezapomeňte na potvrzení lékaře, které je nutné součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Návod :

Návod pro Elektronický předzápis

Online rezervace Zápisu :

Nevyplňujte jestliže jste použili Elektronický předzápis.

02.

Přijďte k zápisu. Všechny potřebné dokumenty najdete v sekci Seznam dokumentů k Zápisu.

Přijďte v den zápisů. Rezervací níže ušetříte čas.

  • pondělí 4. 5. 2020
    • 9.00-18.30
    • rezervace mají přednost
  • úterý 5. 5. 2020
    • 9.00-11.30 (bez rezervace)
    • rezervace mají přednost

03.

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněné na stránkách a vyvěšeno na dveřích MŠ Paculova nejpozději do úterý 2.6.2020

d

Dokumenty

Seznam dokumentů k Zápisu

Seznam všech dokumentů, které budete předkládat u zápisu do naší MŠ.

l

Vyplněná žádost s potvrzením dětského lékaře

Vyplněnou a oboustranně vytištěnou žádost přineste společně s potvrzením od Vašeho dětského lékaře.

Občanský průkaz

Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, popř. jiný doklad k ověření bydliště (nájemní smlouva, …).

h

Rodný list dítěte

Originál rodného listu Vašeho dítěte, jež se uchází o zápis do MŠ.

Cizinci - Cestovní pas

Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci jsou povinni doložit svou totožnost (dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu a zákonem povinné dokumenty k procesu příjmaní dětí do mateřských škol v České Republice.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Kliknutím stáhněte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Směrnice pro přijímání dětí

Zásady, podle nichž bude postupováno při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

i

Evidenční list

Evidenční list dítěte. Bude k vyplnění po úspěšném zápisu v naší MŠ.

Přihláška ke stravování

Kliknutím stáhnete přihlášku ke stravování v naší MŠ.

Povinnost předškolního Vzdělávání

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014).

 

Kontakt :

Paculova 1115, Praha 9, Černý Most, 19800

Telefon: 736 530 378

Email: skolka@mspaculova.cz

Provozní doba: Po-Pá: 8:00 – 17:00