Zápis do MŠ Paculova

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

Elektronický předzápis bude zpřístupněn 1.4.2024

Kritéria k zápisu

 

Přijímání cizinců - uprchlíků

 

První krok

Na této stránce se dozvíte,  jak udělat první krok do nového, školního světa. Naleznete zde informace k zápisu do MŠ a další důležité informace k procesu příjímání dětí.

První krok je vždy důležitý, pro Vás i Vaše dítě.     

Umíme pomoci

Je-li Vaše dítě odkázáno na některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

d

zápis

Tři kroky k zápisu do naší MŠ

01.

Vyplňte žádost o přijetí Vašeho dítěte.  Formulář si můžete stáhnout níže v sekci Dokumenty ke stažení, (vyzvednout si jej přímo na adrese MŠ lze v současné situace pouze po předchozí telefonické domluvě) , případně využít aplikaci Elektronický předzápis, kde je možná rezervace data a času zápisu.

Nezapomeňte na potvrzení lékaře, které je nutnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Návod :

Návod pro Elektronický předzápis

02.

Preferujeme využítí elektronického předzápisu, výrazně to šetří čas .

  • elektronický předzápis na školní rok 2023/24 bude aktivní od 10. dubna  

03.

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněné na stránkách a vyvěšeno na dveřích MŠ Paculova nejpozději do

d

Dokumenty

Seznam dokumentů k Zápisu

Seznam všech dokumentů, které budete předkládat u zápisu do naší MŠ.

l

Vyplněná žádost s potvrzením dětského lékaře

Žádost o přijetí

Vyplněnou a oboustranně vytištěnou žádost přineste společně s potvrzením od Vašeho dětského lékaře.

Občanský průkaz

Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, popř. jiný doklad k ověření bydliště (nájemní smlouva, …).

h

Rodný list dítěte

Originál rodného listu Vašeho dítěte, jež se uchází o zápis do MŠ.

Cizinci - Cestovní pas

Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci jsou povinni doložit svou totožnost (dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu a zákonem povinné dokumenty k procesu příjmaní dětí do mateřských škol v České Republice.

Povinnost předškolního Vzdělávání

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015).

 

Kontakt :

Paculova 1115, Praha 9, Černý Most, 19800

Telefon: 736 530 378

Email: skolka@mspaculova.cz

Provozní doba: Po-Pá: 8:00 – 17:00