Zápis do MŠ Paculova

 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p9-paculova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

První krok

Na této stránce se dozvíte,  jak udělat první krok do nového, školního světa. Naleznete zde informace k zápisu do MŠ a další důležité informace k procesu příjímání dětí.

První krok je vždy důležitý, pro Vás i Vaše dítě.     

Umíme pomoci

Je-li Vaše dítě odkázáno na některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

d

zápis

Tři kroky k zápisu do naší MŠ

01.

Vyplňte žádost o přijetí Vašeho dítěte.  Formulář si můžete stáhnout níže v sekci Dokumenty ke stažení, (vyzvednout si jej přímo na adrese MŠ lze v současné situace pouze po předchozí telefonické domluvě) , případně využít aplikaci Elektronický předzápis, kde je možná rezervace data a času zápisu.

Nezapomeňte na potvrzení lékaře, které je nutnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Návod :

Návod pro Elektronický předzápis

02.

Z důvodu současné situace v souvislosti s pandemií COVID -19 bude zápis řešen elektronickou formou.

  • prosíme, využijte elektronický předzápis

03.

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněné na stránkách a vyvěšeno na dveřích MŠ Paculova nejpozději do

d

Dokumenty

Seznam dokumentů k Zápisu

Seznam všech dokumentů, které budete předkládat u zápisu do naší MŠ.

l

Vyplněná žádost s potvrzením dětského lékaře

Vyplněnou a oboustranně vytištěnou žádost přineste společně s potvrzením od Vašeho dětského lékaře.

Občanský průkaz

Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, popř. jiný doklad k ověření bydliště (nájemní smlouva, …).

h

Rodný list dítěte

Originál rodného listu Vašeho dítěte, jež se uchází o zápis do MŠ.

Cizinci - Cestovní pas

Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci jsou povinni doložit svou totožnost (dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění).

Povinnost předškolního Vzdělávání

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015).

 

Kontakt :

Paculova 1115, Praha 9, Černý Most, 19800

Telefon: 736 530 378

Email: skolka@mspaculova.cz

Provozní doba: Po-Pá: 8:00 – 17:00