Stravování v MŠ

Informace ke stravování v naší MŠ. Jídelníček na tento týden, informace ke školní jídelně a další informace.

Informace ke školnímu stravování

Placení stravy

Způsob platby:

trvalým příkazem – č. účtu 9434091/0100 KB  

Platba je zálohová, měsíčně 1100,– (1134- sedmileté děti ) vyúčtování vždy v prosinci, březnu  a v červnu . Prosíme o včasnou úhradu nejpozdeji do 10. dne v mesíci.

Variabilní symbol dostane  každé díte na začátku školního roku a je totožný pro  úplatu za predškolní vzdelávání a úplatu za školní stravování

Vyhláška o alergenech

Seznam alergenů

Vnitřní řád školní jídelny

Ceny

Ceny stravného                                                                   50, –
Stravné  za celý den pro starší deti                        
   52,-

V kategorii starší deti jsou zarazeny deti, které dosáhnou od 1.9.2022 do 31.8.2023 7 let.Toto opatrení vyplývá z vyhlášky 107/2005, príloha c.2, o školním stravování

Svačiny

Děti, které odchízejí domů po obědě mají odpolední svačinu automaticky odhlášenu.

Kontakty MŠ

Omluvy – 731 163 657

Omluvy Ježečci – 724 239 401

Omluvy Veverky – 734 643 468

Adresa: Paculova 1115, Praha 9, Černý Most

Vedoucí školní jídelny

Jana Kešnerová – 731 156 655

Podporují nás :