Stravování v MŠ

Informace ke stravování v naší MŠ. Jídelníček na tento týden, informace ke školní jídelně a další informace.

Informace ke školnímu stravování

Placení stravy

Způsob platby:

trvalým príkazem – c. úctu 9434091/0100 KB  

Platba je zálohová, měsíčně 840,–  vyúčtování vždy v lednu a v červnu . Prosíme o včasnou úhradu nejpozdeji do 10. dne v mesíci.

Variabilní symbol dostane  každé díte na začátku školního roku a je totožný pro  úplatu za predškolní vzdelávání a úplatu za školní stravování

Vyhláška o alergenech

Seznam alergenů

Ceny

Ceny stravného                                                                   40, –
Stravné  za celý den pro starší deti                       
42,-

V kategorii starší deti jsou zarazeny deti, které dosáhnou od 1.9.2019 do 31.8.2020 7 let.Toto opatrení vyplývá z vyhlášky 107/2005, príloha c.2, o školním stravování

Svačiny

Odpolední svačiny

Odpolední svačiny se neodhlašují. Děti které odcházejí po obědě domů, dostanou svačinu s sebou. Z hygienických důvodu musí být svačina domů balena v obalu, proto dětem dáváme müsli tyčky, ovoce, jogurty, vakuované pečivo. Svačiny se tedy mohou lišit od svačin, které podáváme detem, které ve škole zůstávají odpoledne.

Kontakty MŠ

Omluvy – 731 163 657

Omluvy Ježečci – 724 239 401

Omluvy Veverky – 734 643 468

Adresa: Paculova 1115, Praha 9, Černý Most

Vedoucí školní jídelny

Jana Kešnerová – 731 156 655

Podporují nás :