Projekty

Projekty mateřské školy Paculova

projekty

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí, ale i jejich pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty. Více podrobností najdete na https://www.mtuni.cz/mtu-pro-ms

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ČEŠTINY

Cíle projektu  

  • začlenění dítěte do komunity vrstevníků ve škole,
  • zvládání základů českého jazyka před zahájením poviiné školní docházky,
  • eliminace ohrožení školním neúspěchem v důsledku špatné znalosti vyučovacího jazyka

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cíl projektu 

  • Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

GLOBUS LEPŠÍ SVĚT

Poděkování

Společnost Globus lepší svět darovala naší mateřské škole 50 000 Kč na vybudování altánu – venkovní učebny na environmentální a projektovou výuku na zahradě mateřské školy. Výstupem pak bude možnost komunitního a mezigeneračního setkávání na zahradě školy.

Kontakty MŠ

Omluvy – 731 163 657

Omluvy Ježečci – 724 239 401

Omluvy Veverky – 734 643 468

Adresa: Paculova 1115, Praha 9, Černý Most

Vedoucí školní jídelny

Jana Kešnerová – 731 156 655

Podporují nás :